Stovnertårnet: Norges mest inkluderende landskapsprosjekt

Stovnertårnet.
foto: Jiri Havran
Stovnertårnet
foto: Jiri Havran
Stovnertårnet.
foto: Jiri Havran
Stovnertårnet
foto: Jiri Havran
Stovnertårnet
foto: Jiri Havran
Stovnertårnet
foto: Jiri Havran
Stovnertårnet
foto: Jiri Havran
Forrige Neste

Stovnertårnet: Norges mest inkluderende landskapsprosjekt

Stovnertårnet er vinner av Norges mest inkluderende innovasjonsprosjekt for landskapsarkitektur. Landemerket er tegnet av LINK arkitektur og byggherre er Bymiljøetaten i Oslo. 

Stovnertårnet ble kåret til kategorivinner av landskapsarkitektur i Innovasjonsprisen for universell utforming 2020. DOGA står bak Innovasjonsprisen for universell utforming på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Prosjektet er en del av Områdeløft Stovner sentrums aktivitetspark ‘Jesperudjordet for alle’. Hensikten med tiltaket er at området tilføres en attraksjon som er så sterk at den kan bli en destinasjon både i bydelen og Oslo. Bymiljøetaten og Bydel Stovner ønsket at tårnet skulle være så høyt at man kunne se sjøen og det skulle helst være universelt utformet. Tårnet ligger vakkert til på historisk grunn på Fossumberget, som del av de lokale turveinettene og dermed lett tilgjengelig.

Da prosjektet landet på tegnebordet hos landskapsarkitektene i LINK arkitektur, oppstod ideen om å utforme en svevende gangbane heller enn et tradisjonelt tårnbyggeri. Turen opp kan oppleves som en vandring blant tretoppene, der to kan spasere sammen opp i høyden. Veien opp langs gangbanen er universelt utformet og gir sikt over Groruddalens åser, trær og bebyggelse, med Oslofjorden i horisonten. Platåer langs gangbanen gir rom for at flere kan sitte sammen, slappe av og nyte utsikten. Utformingen av tårnet er inspirert av fuglens flukt opp i luften der platåene er deres fuglereder, og søylene som understøtter gangbanen er plassert skånsomt i terrenget. Limtrestolpene kan minne om greiner eller trestrukturer og er tilpasset bakken og de eksisterende trærne slik at minst mulig inngrep og skade oppstår.

Rekkverk har en høyde på 1.30 meter, som gir både en reell sikkerhet og en opplevelse av trygghet. Belysningen i tårnet understreker konseptet og den sirkulære bevegelsen. Den bidrar til at nærområdet oppfattes som trygt og tilgjengelig. Utforming, materialvalg og sikkerhet er prioritert i prosjektet og bærende konstruksjoner er plassert mest mulig skånsomt i terrenget.

Som en del av opplevelsen i tårnet er det etablert et formidlingsprosjekt.

Ellen de Vibe, arkitekt og pensjonert direktør for Plan og Bygningsetaten i Oslo har uttatlt: «Jeg kunne lett sagt Operaen, men velger Stovnertårnet, som Oslos flotteste bygg. Byggverket gjør at brukeren opplever byen på en ny måte»

Kontaktperson

Tiltak: Etablering av utsiktstårn som ny destinasjon i bydel Stovner Sted: Tokeruddalen 105, Oslo Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bymiljøetaten Bruttoareal: 2 000 m2 Utomhusareal: 2000 m2, gangbane med lengde 265 m Status: Ferdigstilt 12. oktober 2017 Samarbeidspartner: Multiconsult AS, ÅF Lighting, Bydel Stovner Fagområder: Landskap Miljøaspekt: Sosial bærekraft / folkehelse. Arkitekturpris: Kategorivinner av landskapsarkitektur i Innovasjonsprisen for Universell Utforming, i regi av DogA 2020