Lidl – Sveriges första Noll CO2-byggnad, Visby

Lidl – Sveriges första Noll CO2-byggnad, Visby

Tillsammans med Lidl utvecklar LINK arkitektur Sveriges första NollCO2-byggnad, i ett pilot-projekt för Sweden Green Building Councils nya certifiering.

Målet med NollCO2-certifieringen är att ha ett nollutsläpp av koldioxid under byggnadens livslängd. Det ska uppnås genom att använda miljövänliga byggnadsmaterial, minska energiåtgången under byggprocessen samt effektivisera energianvändningen.

I livsmedelsbutiker är energianvändningen mycket hög. I gengäld finns möjlighet att återanvända spillvärme. Att även begränsa byggnadsvolymen och optimera utformningen jämnar ut materialåtgången och energianvändningen, vilket i sin tur minskar byggnadens CO2-påverkan. Det här kräver anpassning av fasader, glasytor, isolering, solavskärmningar, energisystem och mycket mer. Samtidigt ska gestaltningen resultera in en byggnad med en egen intressant identitet.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Regionchef
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Sted: Skarphällsgatan 5, Visby, Gotland Oppdragsgiver: Lidl Sverige Status: Pågående sedan 2018 Fagområder: Arkitektur Miljøaspekt: Noll CO2