Boliger - Høje Taastrup C

Boliger - Høje Taastrup C

Boligkarréen på A13 bygges i det kommende visionære byområde Høje Taastrup C.

HJEMLIGHED, TRYGHED OG FÆLLESSKABER

For bebyggelsen er begreberne hjemlighed, tryghed og fællesskab, særlige arkitektoniske karakteristika, som afspejles i både lejlighedsindretning, facadeudtryk og indretning af gårdrum og kantzoner.

Målgruppen er borgere som ønsker en bynær velindrettet lejlighed, med adgang til grønt og udearealer, og som ønsker sig hjemlighed, tryghed og fællesskab i deres nærmiljø.

TRADITION OG FORNYELSE

Markant ved karreen er de rejste skifertage, som følger bygningsvolumenets fald fra 6 til 4 etager og som brydes af fælles tagterrasser og et lille orangeri.

Bygningens skulpturelle udtryk understreges yderligere af enkle og gedigne røde teglstensfacader med klassiske vinduesbånd i lige linjer over hinanden.

En serie tilbageryk i teglstensfacaden på alle sider, bryder de lange facader og giver en mindre skala og fornemmelsen af huslighed.

ET ARKITEKTONISK LANDSKAB

Her skabes der grønne lommer og det er her at by og bygningens beboere mødes, enten over terrassekanten eller på en indbygget bænk i den grønne rejste plint. En serie tilbageryk i teglstensfacaden på alle sider, bryder de lange facader og giver en mindre skala og fornemmelsen af huslighed. Facadernes tilbageryk og de varierende taghøjder er tilsammen med til at skabe et markant arkitektonisk udtryk, der bygger bro mellem det gamle og nye Høje Taastrup og virker indbydende og hjemligt for de nye beboere.

EFFEKTIV LEJLIGHEDSPLAN

Adgang til lejlighederne sker fra mindre altangange, hvorpå det er muligt at have krukker og en lille stol foran lejligheden. Disse altangange kan også blive mødesteder med naboen eller blot være en forlængelse af lejlighedens daglige liv og identitet. Lejlighederne er effektivt placeret omkring 4 trappeopgange.

SOCIAL BÆREDYGTIGHED

Udformning af bebyggelsen skaber plads til mindre fællesskaber naboer imellem. På tagterrasserne er der lagt op til en uformel snak med naboen, ligeså vel som til fælles aktiviteter som at dyrke planter eller andet. Bygningen står på en grøn og skulpturel sokkel, der optager niveauspring og skaber en rolig og inviterende overgang mellem by og bygning.

Byggeriet projekteres i 3D / BIM. 

Kontaktperson

Tiltak: Nybyggeri med 240 ejerlejligheder fordelt på en karrebebyggelse der varierer i højde. Arkitektrådgivning og landskabsarkitektrådgivning vedr. skistering og projektering Sted: Høje Taastrup C Oppdragsgiver: Core Properties Development Bruttoareal: 9 100 m2 Status: Under projektering Samarbeidspartner: Oluf Jørgensen Ingeniører, Dansk Boligbyg Fagområder: Arkitektur / Landskap / BIM - Bygnings Informasjons Modellering