Øygarden Lokalmedisinske senter; Straume

Øygarden Lokalmedisinske senter; Straume

Samhandlingsreformen «Betre saman» ga Fjell kommune muligheten til løfte helsetilbudet i kommunen betydelig, og i 2012 ble det vedtatt å etablere et lokalmedisinsk senter i Straume. Prosjektet er et nært samarbeid mellom Helse Bergen og kommunene i vest; Sund og Øygarden med Fjell kommune som vertskommune og byggherre.

Det nye Lokalmedisinske senteret rommer sykehjem, legevakt, fastlegekontor, rehabiliteringstilbud, øyeblikkelig hjelp, dialyse for nyresyke, tannlegesenter, og et frisklivs- og mestringssenter. Senteret har totalt 41 sengeplasser.

LINK arkitektur vant tilbudet sammen med Multiconsult i 2013. LINK Arkitektur har stått for arkitektur, landskap, interiør og regulering i alle faser fra oppstart til ferdigstilling.

I planleggingen av senteret har brukerne og de ansatte vært i fokus. Å være på et sykehus oppleves som skremmende og kaotiske for mange. Det var viktig å utforme et oversiktlig bygg med et omsorgsfullt og imøtekommende interiør, slik at sykehusbesøket kan opplevelses som hyggelig og trygt. Bygget er ikke bare en ramme omkring de daglige gjøremålene. Helende arkitektur er en viktig del av et godt helsebygg

Inngangspartiet er tydelig og ønsker deg velkommen, her møter du felles ekspedisjon og dagsenter for beboere i kommunale boliger, samt pasienter og besøkende.

De ansatte har fått gode fasiliteter med felles garderober, og pause- og møterom med kjøkken. De er lagt stor vekt på de ansattes arbeidshverdag i hele bygget.

Naturen har en positiv effekt på psykisk helse og velvære. Det er derfor lagt stor vekt på levende materialer og naturinspirerte farger i interiøret. Lyse terazzofliser tar imot i resepsjonen, og enkelte rom har fått eikeparkett. Eikefiner kler utvalgt himlingsfelt, vegger, og spesialbyggede møbler.

Byggets arkitektur og materialbruk er klar og enkel og avslutter helseklyngen.

De hvite keramiske flisene er brukt over hele fasaden og skaper et helhetlig monolittisk utrykk. Interiørets varme fargepallett gjentas i vindusfeltene av farget glass. Disse er også med på å skape en spenning i fasadeutrykket.

Den kunstneriske utsmykkingen av bygget er blitt et frodig og overraskende innslag i interiørene. Prosjektets arkitekt Kristian Martin Bech har sittet i utsmykkingskomiteen og er meget tilfreds med kunstverkenes virkning i bygget.

Oppvarming er basert på varmepumpe mot jordvarme. Bygget holder lavenergistandard og er i energiklasse B. Det har mange avanserte tekniske installasjoner og skal være et testanlegg for ny velferdsteknologi. For å sikre at kritisk digital teknologi alltid virker har bygget dieselaggregat i tilfelle strømbrudd.

Kontaktperson

Håkon Iversen
Håkon Iversen Leder team Bergen og Stord
Kontor:
Bergen
Mob:
+47 920 48 768
Tel:
+47 55 57 34 00
hi@linkarkitektur.no
Tiltak: Nybygg Anskaffelse: Konkurranse Sted: Blombakkane 77, Straume Oppdragsgiver: Fjell kommune Bruttoareal: 10 607 m2 Status: Ferdigstilt 2019 Samarbeidspartner: Multiconsult AS, rådgivende ing. Fagområder: Arkitektur / Plan / Interiør / Helse og omsorg Miljøaspekt: TEK10, lavenergistandard energiklasse B