Nyheder

LINK skal tegne det nye Rigshospital i Oslo

LINK skal tegne det nye Rigshospital i Oslo

2020-12-08

Den 27. november 2020 godkendte Styret i Helse Sør-Øst RHF, starten på forprojektet til det nye Rigshospital i Oslo. LINK er valgt som arkitekter sammen med projekteringsgruppen bestående af Multiconsult samt Bølgeblikk Arkitekter, Fabel Arkitekter og Erichsen & Horgen AS.

I august underskrev Helse Sør-Øst RHF projektorganisationen og Multiconsult kontrakten, som omfatter revision af skitseprojektet og forprojektet til det nye Rigshospital i Oslo. Aftalen indeholder også en option for detailprojektering og opfølgning i byggefasen. Fra august er arbejdet med forberedende aktiviteter hovedsageligt relateret til det reviderede planforslag i reguleringssagen.

- Vi er så stolte af, at vi sammen med vores samarbejdspartnere blev valgt til denne opgave, som er et af Europas mest spændende hospitalsprojekter. LINK bidrager med halvdelen af arkitekturressourcerne og har samtidig det samlede ansvar for landskabsarkitekturen.Vi er allerede dybt involveret i tilpasningen af projektet og ser frem til at videreudvikle samarbejdet med hele bygherrens organisation, siger Mette Dan-Weibel, Direktør Sundhed i LINK Arkitektur.

Har samarbejdet tidligere
LINK Arkitektur og Multiconsult fortsætter samarbejdet med partnere fra tidligere projekter såsom nyt hospital i Drammen, Tønsbergprojektet på hospitalet i Vestfold og Campus Ås. Fællesnævneren for disse projekter er, at de har været store og komplekse, og hvor det har været meget vigtigt at reagere på brugernes behov på en god måde.

Om det nye Rigshospital på Gaustad i Oslo
Oslo Universitetssykehus HF vil blive videreudviklet, så regionale og nationale funktioner samles i et regionshospital og med lokale hospitalsfunktioner med integrerede forsknings- og undervisningsfaciliteter for Oslos Universitet.

Den videre udvikling af Rigshospitalet er planlagt med et bruttoareal på ca. 140.000 m², inklusive universitetsareal og erstatningsareal for bygninger, der er revet ned. Godkendte styringsrammer for nyt hospital er ca. 15,4 mia. norske kroner.

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Direktør Sundhed / Arkitekt MAA
Mob:
+45 40 44 40 92
mdw@linkarkitektur.dk