Nyheder

LINK tegner ny multihal til Arena Randers

Foto: Thomas Illemann

LINK tegner ny multihal til Arena Randers

2020-10-26

En ny multihal i forbindelse med Arena Randers er nu officielt taget i brug. LINK Arkitektur har tegnet bygningen med en ambition om at give hele området sammenhængskraft og identitet. Byggeriet består udover multihallen af indgangsfaciliteter og et VIP-område.

Den arkitektoniske ambition med projektet har været at løfte området fra et lettere fragmenteret sportskompleks til en sammenhængende og indbydende helhed. Og ikke mindst at skabe en stærk markør for idræts- og kulturlivet i Randers.

Det samlede projekt er på 7.900 m2 og den nye hal har plads til 3.200 siddende tilskuere til sportsarrangementer mv. mens det samlede kompleks har kapacitet op til 6.000 gæster.

Samlende arkitektur

Hovedidéen bag bygningen har været at skabe arkitektonisk kontinuitet. Området er bygget over mange omgange, hvorfor det førhen havde et noget sammensat udtryk. Derfor har man søgt at videreføre dele af den arkitektoniske komposition, og samtidig bruge tilbygningen til at skabe ny synergi mellem bygningerne.

”I stedet for at isolere den nye bygning i den kreative proces har vi tænkt den eksisterende bygningsmasse ind fra start med et mål om at efterlade hele området i bedre forfatning, end vi modtog det. Det har givet alle bygningerne en synergi og retning, som ikke eksisterede før. Jeg synes, vi står tilbage med et område, som både har identitet, åbenhed og sammenhæng,” udtaler konkurrencechef i LINK Arkitektur Niels Bondrup Jensen.

Ligeledes er der brugt afdæmpede materialer og farver som eksempelvis eg, stål og lameller. Det har givet et for sportshaller sjældent eksklusivt og elegant udtryk, der gør, at hallen er lige så attraktiv for kulturaktiviteter, som den er for idrætsaktiviteter.

En fleksibel hal til mange formål

Centralt i byggeriet er selvfølgelig multihallen, der både kan anvendes til idræt, skoleaktiviteter, koncerter og andre kulturelle arrangementer.

Alle tribuner er fuldt mobile, hvorfor hallens størrelse og udtryk kan variere efter formål. Det betyder eksempelvis, at hallen kan rumme tre håndboldbaner til turneringer og stævner, mens der, når alle tribuner rulles ud, er en enkelt håndboldbane tilbage med plads til masser af tilskuere. Det sidste var tilfældet, da det danske kvindelandshold spillede i hallen den 2. oktober.

Tilbygningen er tegnet af LINK Arkitektur med Orbicon A/S som rådgivende ingeniører og Max Bögl som totalentreprenør.

Om LINK

LINK Arkitektur er en Skandinavisk arkitektvirksomhed med 500 medarbejdere, der samarbejder på tværs af landegrænser og udveksler specialistkompetencer, som udnyttes ved store projekter i de skandinaviske lande.

Foto: Thomas Illemann

Foto: Thomas Illemann

Kontaktperson

Niels Bondrup Jensen
Konkurrencechef / Arkitekt MAA
Mob:
+45 30 69 02 23
nbj@linkarkitektur.dk