Nyheder

Rigshospitalets Nordfløj: Rum til mennesker og plads til fremtiden

© Adam Mørk

Rigshospitalets Nordfløj: Rum til mennesker og plads til fremtiden

2020-09-22

Den nye Nordfløj betyder en udvidelse af Rigshospitalet på 54.000 m2, flere end 200 sengestuer, moderne operationsstuer, et intensivafsnit samt nye ambulatorier. Nordfløjen er udformet med et originalt og skarpt blik for patienttrivsel og heling, sundhedspersonalets behov og fremtidens hospitalsfunktioner.

Nordfløjen er et spektakulært nyt kompleks på Rigshospitalet. Målet har været at skabe et byggeri, der fremmer helingsprocessen hos det enkelte menneske og samtidig optimerer effektiviteten og funktionaliteten til glæde for hospitalets personale og patienter.

Nordfløjens ca. 54.000 m2 er fordelt på 7 etager og rummer i alt 209 sengestuer – heraf 196 enestuer med eget bad og toilet – 33 operationsstuer, et intensivafsnit, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt optimale rammer til forskning.

Udformningen og indretningen af det markante byggeri er resultatet af et tæt samarbejde mellem LINK arkitektur, 3XN arkitekter og ingeniørvirksomheden Sweco. Desuden har landskabsarkitekterne Kristine Jensens Tegnestue og den tyske arkitektvirksomhed Nickl & Partner været samarbejdspartnere på byggeriet.

Optimering af hospitalets flow

Nordfløjens centrale arkitektoniske greb er en zig-zag-form inspireret af et kardiogram, der gennemskæres af én hovedfærdselsåre. Denne struktur gør det muligt for sundhedspersonalet at bevæge sig hurtigt fra A til B, samtidig med at stillezoner og sengestuer er placeret, så de er trukket tilbage fra hovedfærdselsåren og ikke forstyrres af uvedkommende gennemgang.

Dermed tjener zig-zag-formen flere formål. Den optimerer dels hospitalets flow ved at lette sundhedspersonalets daglige arbejdsgange, samtidig med at strukturen værner om patienternes privatliv og restitution.

”Vi glæder os over at indvie den nye Nordfløj, som markerer et stort skridt på vejen mod et endnu mere tidssvarende og rummeligt Rigshospital. Fra projektering til byggeproces har vi haft et konstruktivt samarbejde med arkitekter, ingeniører og entreprenører om indretning og design, arbejdsflow og patientbehov. Vi ser nu frem til at rykke ind i et sundhedsbyggeri af højeste standard, der er skabt til at imødekomme nutidens behov og fremtidens forandringer”, udtaler hospitalsdirektør for Rigshospitalet, Per Christiansen.

Overblik og nem orientering

Placeringen af ambulatorier og sengeafsnit på tre etager, bundet sammen af den gennemgående akse, forløser et behov for multianvendelse og glidende overgange på tværs af funktionsafsnittene. Der er desuden sørget for optimale ankomstforhold for dagkirurgiske patienter, ligesom de præ-og postoperative områder er placeret, så de hænger sammen med operationsområderne.

To spiraltrapper og fire centrale elevatortårne forbinder etagerne fra det centrale fællesstrøg. Trapperne er placeret i åbne atrier, der bringer dagslys ind i bygningen fra oven og fra de store vinduespartier mod hver facade. Der er etableret fælles opholdsområder i forbindelse med trapperne på hver etage. For at gøre det nemmere at orientere sig, har hver etage sin egen farve på gulvet, dørene og udvalgte vægge.

Stedspecifikke kunstværker af Olafur Eliasson, Malene Landgreen og Erik A. Frandsen bringer farve og liv ind i bygningen og nedtoner de sterile hospitalsomgivelser. Værkerne er placeret i atrierne, og giver rummene en stærk identitet, der er synlig såvel indefra som udefra. Dermed bliver disse rum tydelige pejlemærker, som gør det nemmere at orientere sig i bygningen.

Et lyst og smukt byggeri

Den helende arkitektur har været et styrende princip på alle niveauer. De åbne glaspartier lader dagslyset flyde ind i bygningen og skaber sammenhæng mellem bygningens indre og Fælledparkens grønne karakter.

De grønne omgivelser og de gennemlyste rum er tryghedsskabende, og sætter ro og nærhed for den enkelte patient og de pårørende i centrum. Resultatet er et hospitalsbyggeri, hvor det ganske enkelt er rart at opholde sig, og hvor patienterne får optimale betingelser for trivsel og restitution.

Med Nordfløjens karakteristiske udformning udnyttes det naturlige dagslys maksimalt, hvilket medfører energibesparelser, da behovet for kunstig belysning minimeres.

Facaden er opført i lyse natursten, som får bygningen til at fremstå lys og venlig. Facetterne i facadeopbygningen skaber naturlig afskygning indadtil og tilfører facaden et levende udtryk, der ændrer sig henover døgnet. De lyse sten reflekterer de grønne omgivelser i Fælledparken.

En del af byen – og helt sin egen

Nordfløjen er ikke blot tænkt som en selvstændig bygning med sin egen klare identitet, men forholder sig til de eksisterende bygninger på området, der tilhører hver sin tidsalder.

For at tilpasse sig det omkringliggende byrum er Nordfløjen skaleret ned fra nordvest mod sydøst. Bygningen er højest oppe mod de eksisterende bygninger og centralkomplekset – og lavest i retning mod Blegdamsvej. Bygningshøjderne og gavlene her matcher de klassiske karrébebyggelser på den anden side af vejen og giver med den mindre skala byggeriet et imødekommende udtryk. Gavlene mod Fælledparken syner lette og åbne i udtrykket og går i dialog med parken frem for at danne en bastant mur.

Klar til nu – klar til fremtiden

Den arkitektoniske grundtanke bag Nordfløjen har været at ramme et udtryk, der signalerer åbenhed, transparens, tryghed og humanisme – og samtidig skabe en langtidsholdbar, fleksibel løsning, der kan leve og forme sig efter fremtidens udvikling inden for hospitalsdrift.

Nye behandlingsformer og konstant digital innovation vil fortsat udfordre de eksisterende hospitalers rammer. Derfor er Nordfløjen trods sit ekspressive udtryk bygget efter enkle principper, der giver stor fleksibilitet og plads til at justere til i forhold til morgendagens forandringer og nye behov.

Billeder i høj opløsning, faktaark, leverandørliste og kunstfolder kan downloades her. Billeder bedes krediteres til Adam Mørk.

For yderligere information kontakt venligst:

Anders K. Sørensen, kommunikationskonsulent, LINK arkitektur
E-mail: anders@thecentral.dk
Telefon: (+45) 2812 8386

Cecilie Østerby, PR Manager, 3XN
E-mail: cec@3xn.dk
Telefon: (+45) 5123 9663

Om LINK arkitektur

LINK arkitektur er en af Skandinaviens største arkitektvirksomheder med 16 kontorer og 500 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. LINK arkitektur specialiserer sig i større velfærdsbyggerier, der tilgodeser både arkitektur, samfund og borgere. LINK arkitektur har desuden en stærk position inden for sygehusbyggerier i hele Skandinavien og står i Danmark bl.a. bag det avancerede Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital (2019) og det nye Aalborg Universitetshospital, som står færdigt næste år.

Læs mere på https://linkarkitektur.com/dk

Om 3XN

3XN har mere end 130 ansatte på kontorer i København, Stockholm, Sydney og New York. Firmaet er i dag en væsentlig spiller på den danske såvel som den internationale arkitekturscene og har designet en lang række højprofilerede og prisvindende bygninger. ”Olympic House”, den Internationale Olympiske Komités nye hovedsæde, Royal Arena, Sydney Fish Market og Rigshospitalets nye børnehospital, ”BørneRiget” er blot få eksempler på byggerier fra 3XN. Sammen med LINK Arkitektur står 3XN i spidsen for den igangværende udvidelse af Rigshospitalet, der udover Nordfløjen, tæller et patienthotel og p-hus, der åbnede i 2015.

Læs mere på www.3xn.com.

Om Sweco

Sweco er Europas førende virksomhed indenfor ingeniør- og arkitektrådgivning med kontorer i 14 lande. Sweco planlægger og designer fremtidens bæredygtige byer og samfund. Vores 17.500 medarbejdere løser hvert år opgaver i mere end 70 lande over hele kloden. Swecos rådgivningsydelser spænder vidt - fra rent vand og sanitet i udviklingslande til store vand- og energiprojekter, miljørigtige transportløsninger samt udvikling af bæredygtige byer og lokalsamfund over hele verden. Sweco står for alle ingeniørdiscipliner samt byggeledelse på den nuværende udvidelse af Rigshospitalet, som udover Nordfløjen tæller et nyt patienthotel og et P-hus.

Læs mere på www.sweco.dk