Nyheder

​Rejsegilde på Nyt Hvidovre Hospital

Hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv holdt tale ved rejsegildet på Nyt Hvidovre Hospital.

​Rejsegilde på Nyt Hvidovre Hospital

2018-11-07

Fredag den 2. november stod i festens tegn, da der blev holdt rejsegilde på byggeriet af 32.000 m2 nyt hospital i Hvidovre med LINK arkitektur som totalrådgiver.

Råhuset er halvt færdigt, da man bygger i to forskudte takter for at optimere byggeprocessen og tidsplanen. I denne tid går projektet ind i en ny fase med færdiggørelse af facader og det indvendige arbejde på den del af råhuset, som er færdigt. Antallet af entreprenører stiger dermed på byggepladsen fra to til ca. 20 fagentreprenører.

Som totalrådgiver har LINK arkitektur stået for konceptudvikling, brugerinddragelse samt projektering, herunder BIM-projektering. Tilbygningen på 32.000 m2 omfatter bl.a. ny fælles akutmodtagelse, ny hjerteafdeling, ny børne- og ungeafdeling samt et nyt barselsafsnit, som er tæt integreret med et nyt neonatalafsnit. Dertil kommer 250 nye patientværelser. Udover tilbygningen består byggeprojektet også af flere ombygninger i den eksisterende bygning. Blandt andet ombygges modtagelses- og venteområderne i de mange ambulatorier og sengebygningerne ombygges til patientværelser til én patient og deres pårørende.

Projektets hovedgreb tager udgangspunkt i det eksisterende Hvidovre Hospital og viderebringer det overordnede koncept for logistik og funkti­onsopdeling. Centralt for projektet er en ny ho­vedindgang, der kobler eksisterende funktioner og logistik sammen i en central ankomst for alle. En fleksibel struktur med fleksible moduler dan­ner et bæredygtigt grundlag for hospitalets frem­tidige disponering, udvikling og udvidelse. Der er skabt indre gårdrum, hvor fællesfunktioner og personalefaciliteter er placeret. Patientværelserne er placeret i bygningens ydre facade med udkig og dagslysindfald. Bæredygtighed er indtænkt allerede i den tidlige planlægningsfasefase. Fokus er på energi og økonomi i et livscyklusperspektiv og anvendelsen af sunde materialer, der ikke belaster naturen eller de nære omgivelser. Omfattende brugerinddragelse sikrer, at også sociale aspekter af bæredygtighed indarbejdes.


OM NYT HVIDOVRE HOSPITAL

  • Opførelse af ny tilbygning på 32.000 m2 og helhedsplan til Hvidovre Hospital
  • Totalrådgivning inkl. omfattende brugerinddragelse, udbudsrådgivning og BIM-projektering
  • Projektet er finansieret med ca. 1,7 mia. kr. af Statens Kvalitetsfond og Region Hovedstaden
  • Byggeriet forventes færdigt i 2020
  • Totalrådgiver: LINK arkitektur og Schmidt Hammer Lassen Architects
  • Samarbejdspartnere: Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design, Royal Haskoning DHV, Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Direktør Sundhed
Mob:
+45 40 44 40 92
mdw@linkarkitektur.dk