Nyheder

Bylivsskabende arkitektur på Godsbanen

LINK arkitektur har designet et nyt kontorhus og parkeringshus til Lidl, der skal ligge i hjertet af Aarhus’ kreative bydel, Godsbanen. Illustration. LINK arkitektur / Brick Visual

Bylivsskabende arkitektur på Godsbanen

2018-04-23

Bylivsskabende arkitektur på Godsbanen

Udvendige trapper og terrasser i seks etagers højde samt et solbelyst indvendigt atrium er nogle af grebene bag et nyt kontor-og parkeringshus på Godsbanen i Aarhus. Det er dagligvarekæden Lidl, der planlægger et nyt hovedkontor i bydelen, og LINK arkitektur har designet byggeriet. LINK arkitekturs intention har været at skabe arkitektur, der understøtter byliv og aktivitet - og som man løbende kan ”bygge” videre på.

Lidls kommende hovedkontor og parkeringshus designet af LINK arkitektur skal efter planen opføres på Godsbanen i Aarhus. Med en beliggenhed i hjertet af Aarhus’ kreative bydel og med den nye arkitektskole og iværksættercentret Institut for(x) som nogle af de nærmeste naboer er det nye projekt en del af de visionære planer for det nye brokvarter i Aarhus K.

Allerede i dag er Godsbanen et kreativt knudepunkt i Aarhus, og planerne går på i de kommende år at udbygge det urbane miljø til en multifunktionel bydel med kulturproduktion, erhvervs- og uddannelsesområder samt et grønt og børnevenligt boligområde.

Lidls nye hovedkontor skal efter planen ligge på hjørnet af Carl Blochs Gade og Søren Frichs Vej.

- Vi er utrolig glade for samarbejdet med LINK arkitektur om vores kommende hovedkontor. Det har været vigtigt for os at få en bygning, der passer ind i det unikke miljø, der er på Godsbanen, og den opgave har LINK arkitektur løst fantastisk godt, siger Mads Thodsen Nielsen, der er udviklings- og ejendomsdirektør hos Lidl.

- Byerne vokser over hele verden, og de største vokser hurtigt. Som arkitekter er vi således optaget af, hvordan arkitektur kan skabe de bedste rammer for bylivskvalitet. Vi mener, det handler om en blanding af funktioner brudt ned i en menneskelig skala. Arkitektur, der er let at indtage og gøre til sin egen, siger arkitekt Niels Bondrup Jensen, der leder konkurrenceafdelingen hos LINK arkitektur.

Den femte facade

Byggeriet vil bestå af 11.000 kvadratmeter kontor, en konceptbutik på cirka 2.500 kvadratmeter og et parkeringshus med cirka 350 parkeringspladser til både Lidl og de omkringliggende bygninger.

Kontorhuset vil have en dagligvarebutik i stueplan. Ovenpå den placeres kontorhuset, der udlægges som en karré omkring et over­dækket atrium. Materialerne til facaderne henter inspiration fra de materialer, der historisk har været anvendt i området såsom beton, røde tegl og stål.

Både kontorhus og parkeringshus er tegnet uden en egentlig bagside. Facaderne åbner sig mod alle verdenshjørner og fremtræder derfor inviterende og åbne. Friarealer i højden aktiverer ’den femte facade’ – taget. Det skaber mulighed for en lang række forskellige aktiviteter, som endnu ikke er fastlagt.

- Respekten for områdets mange eksisterende kvaliteter har været afgørende for projektet. Vi har forsøgt at lægge os op ad det kreative iværksættermiljø, som findes i området i dag, men også fokuseret på Godsbanearealets kulturhistoriske betydning for Aarhus, siger Niels Bondrup Jensen.

Byggeriet bliver bæredygtighedscertificeret efter den såkaldte DGNB-standard.

- Godsbanen er en fremtidsorienteret bydel, så for både Lidl og os har det ikke været et spørgsmål om, hvorvidt bæredygtighed skal integreres, men hvordan. Målsætningen er et meget ambitiøst byggeri, der kan certificeres efter DGNB, udtaler Niels Bondrup Jensen.

Et anderledes parkeringshus

Lidl har ønsket et moderne parkeringshus, der giver mulighed for fælles projekter med områdets beboere og brugere – især når der ikke er biler i huset. Parkeringshuset er derfor designet, så det åbner sig mod den omkringliggende by og indbyder til dialog og interaktion gennem er række bylivsskabende tiltag. Bygningen nedtrappes gradvist fra seks etager til stueplan og der er designet en udvendig trappe, der skaber en række terrasser, der kan indtages til forskellige bylivsskabende aktiviteter. Desuden er parkeringshuset disponeret, så der kan kobles såkaldte ’Add-Ons’ på bygningens facader, der understøtter bylivsaktiviteter.

Kontaktperson

Niels Bondrup Jensen
Konkurrencechef / Arkitekt MAA
Mob:
+45 30 69 02 23
nbj@linkarkitektur.dk