Nyheder

Udvikling af specialiseret kræftcenter i Oslo

Norge skal have et byggeri til kræftbehandling og vil fortsætte som specialiseret kræftsygehus i Norge. Illustration: Nordic — Office of Architecture

Udvikling af specialiseret kræftcenter i Oslo

2017-03-09

LINK arkitektur skal planlægge et nyt byggeri til kræftbehandling i Oslo.

Arbejdet med videreudvikling af Oslo Universitetshospital er i fuld gang. LINK arkitektur har således netop underskrevet kontrakt med HelseSør Øst RHF om projekteringstjenester i konceptfasen for nybyggeri ved Radiumhospitalet. Teamet består ud over LINK arkitektur af Multiconsult, Erichsen & Horgen, Hjellnes Consult, NIRAS, Implement Consulting Group og PwC som underleverandører.

Helse SørØst RHF er en af fire helseregioner i Norge og den strategiske enhed, som ejer sygehusvæsnet i regionen. I alt 2,8 mio. indbyggere bliver betjent på 11 sygehuse i regionen, der strækker sig fra Lillehammer i nord til Kristiansand i syd. 

- Der har været meget god respons på denne konkurrence. Vi har haft mulighed for at vælge et team i skarp konkurrence mellem de bedste spillere i markedet, siger projektdirektør Dag Bøhler, Sykehusbygg.


En erfaren samarbejdspartner

LINK arkitektur har erfaring fra etablering af Dansk Center for Partikelterapi, som står klar i 2018, og andre tilsvarende projekter. Gode erfaringer og viden fra disse tidligere projekter danner udgangspunkt for LINKs oplæg til det nye byggeri på Oslo universitetshospital, Radiumhospitalet.

Projektet skal også finde gode løsninger som varetager mulig lokalisering af både protoncenter og nyt behandlingsbyggeri inden for rammerne af en helhedsløsning for Radiumhospitalet. 

Direktør for Sundhed hos LINK arkitektur A/S, Mette Dan-Weibel, ser frem til arbejdet:

Vi bringer vores store ekspertise og erfaring med sundhedsbyggeri ind i projektet. Der er tale om et meget avanceret og komplekst byggeri, hvor grænsefladen mellem teknisk udstyr og humant byggeri spiller en altafgørende rolle.

Nu begynder de indledende undersøgelser og konceptudviklingen.

- Hospitalsbyggeri må gerne være en æstetisk oplevelse, hvor det lidt sterile behandlingsmiljø er nedtonet til fordel for sansning og rumoplevelser. Vi ved, at arkitekturen spiller en stor rolle for patienternes helbredelse, lyder det fra Mette Dan-Weibel.


Markedsleder inden for sundhed

I december 2016 købte LINK arkitektur den danske tegnestue aarhus arkitekterne som led i en målsætning om at blive Nordens førende tegnestue inden for sundhedsarkitektur.

- Aftalen med Helse Sør-Øst RHF bekræfter, at vi evner at gå ind i de helt store, komplekse projekter med kvalificeret rådgivning. Allerede nu bærer vor samlede sygehuskompetencer i LINK-koncernen frugt, udtaler adm. direktør Leif Øie, LINK arkitektur.

For yderligere information, venligst kontakt:

Direktør for Sundhed Mette Dan-Weibel, +45 70 24 40 00, mdw@linkarkitektur.dk

Senior projektleder Kjell Rasmussen, +47 901 97 001, kr@linkarkitektur.no

Illustration: Nordic — Office of Architecture

Kontaktperson

Mette Dan-Weibel
Direktør for Helse og omsorg
Mob:
+45 702 44 000
mdw@linkarkitektur.dk