Nyheder

Åbning af Smøla Vindpark

Åbning af Smøla Vindpark

2013-11-11

I dag åbner Smøla Vindpark sin nye administrationsbygning og besøgscenter. LINK arkitektur har vært arkitekter for projektet.

Vi synes, det har været spændende og udfordrende at udforme det nye byggeri for Statkraft, som med deres satsning på vedvarende energikilder er et spændende og fremtidsorienteret selskab, siger Gunnar Næss i LINK arkitektur AS. 

Projektet omfatter både en nybygget del og en ombygning af eksisterende bygninger til driftsorganisation og indeholder kontorer og møderum til Statkraft. Der er også etableret kontorer og formidlingsrum til Nasjonalt Vindenergisenter,  NVES.

Projektet er udviklet med løsninger, der bidrager til at reducere energibehovet i byggefasen og i de færdige bygninger, samt i størst mulig grad undgå negativ påvirkning fra det ydre miljø. Tilbygningen er udformet med en godt isoleret bygningskrop og med brugertil­passede tekniske anlæg. Tilbygningen er udført som lavenergibyggeri samtidig med, at enkeltkomponenter opfylder kravene til passivhus.