Nyheder

KBH IDRÆTSBY - EN SPÆNDENDE VISION

KBH IDRÆTSBY

KBH IDRÆTSBY - EN SPÆNDENDE VISION

2019-11-08

En spændende byudviklingsvision. En vision om en bydel, der sammenkobler boliger, sport, foreningsliv, uddannelse og rekreation. Til glæde for alle Københavnere.

KONCEPT/ SPORT SOM SAMLINGSPUNKT
Et nyt stadion bliver omdrejningspunkt for den nye bydel, hvor nye opholds- og aktivitetsarealer binder området sammen

SITUATIONSPLAN

PLINT/ INSPIRATION
Stadion foreslås bygget på en plint, der indeholder parkering, der i hverdagene kan fungere som pendlerparkering for den nærliggende station. Arealerne udnyttes udvendigt som et aktivt byrum, med idræt i fokus.

BYRUM/ IDRÆTSBYEN
Byrummet mellem stadion og de øvrige bygninger bliver et sted med et aktivt og synligt idrætsliv, på de bløde trafikanters præmisser. 

BYEN I BYEN
Stadion bliver omdrejningspunkt for den nye bydel, der kobles tæt til den omkringliggende by. På denne måde bliver bydelen et aktivt tilbud til hele området, og et naturligt bindeled mellem byen og de grønne arealer.

TAGPLAN
Stadion formes som en samlet og retningsløs bygning, der skaber plads omkring sig.

PLAN 4
På de øvre etager udnyttes stadion til attraktive kontorarealer og områder for VIP og presse i forbindelse med kampe og andre begivenheder.

PLAN 3

PLAN 2
Plinten fungerer som adgangsvej til stadion og som fordelingsareal med salgsboder og lignende i forbindelse med kampe og andre begivenheder.

PLAN 1
På den øverste i etage i plinten placeres parkering og en række funktioner, der knytter sig til det omgivende byrum.

PLAN 0
Nederst placeres en hel parkeringsetage, der rummer parkering til anvendelse for både sportsbegivenheder og som pendlerparkering i hverdagene.

Kontaktperson

Søren Byriel
Direktør Erhverv
Mob:
+45 51 34 06 26
sby@linkarkitektur.dk