Nyheder

Tornhøj/Kildeparken i Aalborg vinder Byplanprisen 2019

Fyrkildevej, Aalborg

Tornhøj/Kildeparken i Aalborg vinder Byplanprisen 2019

2019-10-10

Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune har vundet Byplanprisen 2019 for et gennemgribende renoveringsprojekt i det østlige Aalborg, som LINK arkitektur er stolte af at have været en del af.

Fra at have være et af Nordjyllands mest belastede boligområder er kvarteret Tornhøj/Kildeparken i dag en markant succeshistorie takket være et gennemtænkt og modigt renoveringsprojekt, der bygger på et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem boligselskab, beboere og kommune.

Den samlede plan omfatter 1.100 boliger og et centralt sundhedshus med mere end 1.000 daglige besøgende. LINK arkitektur har specifikt arbejdet med boligområdet Fyrkildevej i Kildeparken.

”Transformeringen af Fyrkildevej i Aalborg er et skoleeksempel på reformerende arkitektur, hvor hele værktøjskassen er taget i brug i en holistisk løsning. I projektet har vi taget udgangspunkt i at finde den helt rigtige balance mellem at skabe sammenhæng og variation. Både i arkitekturen og i behandlingen af de omgivende byrum har vi ønsket at differentiere det, der i dag fremstår ensartet og monotont, men samtidig styrke oplevelsen af afdelingen som et samlet kvarter”, siger Kristina Jordt Adsersen, segmentchef for Bolig i LINK arkitektur.

Projektets succes hviler i høj grad på samspillet mellem de fysiske og boligsociale indsatser. Herunder den styrkelse af beboersammensætningen, der er skabt gennem etableringen af nye lejlighedstyper i kombination med renoveringen af den eksisterende boligmasse.

Byplanpris-juryens motivering for prisen fremhæver således bl.a. synergien i den helhedsplan, der danner grundlag for omdannelsen af boligområdet: ”Helhedsplanen og kickstart-projektet gentænker fuldstændig 70’er-planen”. Juryen fremhæver desuden ”den klare fortælling og vision, innovationskraften, samarbejdet mellem aktørerne og den konsekvente kobling mellem investeringerne på tværs af parter og kommunale sektorer”. Og endelig lyder vurderingen, at ”modellen kan tjene som inspiration for andre kommuner og boligorganisationer, der skal i gang med den svære opgave det er at vende en negativ spiral i udsatte boligområder”.

Om Byplanprisen

Byplanprisen uddeles af Dansk Byplanlaboratorium og Arkitektforeningen til en kommune, en region eller en organisation, som har gjort ”en særlig indsats for at fremme gode, smukke eller innovative bymiljøer”. Prisen er uddelt siden 1996.

Kontaktperson

Kristina Jordt Adsersen
Segmentchef Bolig, Arkitekt MAA / Cand.arch.
Mob:
+45 28 40 30 59
kja@linkarkitektur.dk