Nyheder

Sønderparken i Fredericia shortlistet til RENOVER prisen 2019

Sønderparken i Fredericia shortlistet til RENOVER prisen 2019

Sønderparken i Fredericia shortlistet til RENOVER prisen 2019

2019-09-06

Siden 2013 har RENOVER prisen hvert år hyldet Danmarks bedste renoveringsprojekter. Ved gårsdagens prisuddeling blev de seks nominerede projekter hyldet og vinderen fundet.

Stort tillykke til parterne bag transformationen af Hotel Herman K i København, som modtog prisen foran et flot felt af nominerede.

I alt 157 større byggeprojekter har i år været indstillet til RENOVER prisen. Et af de seks projekter, som blev nomineret, er den markante historie om det almene boligbyggeri, Sønderparken i Fredericia, som efter et gennemgribende renoveringsprojekt løftede sin sociale profil og blev slettet fra ghettolisten.

Projektet i Sønderparken omhandlede en total istandsættelse og renovering af ca. 750 almene boliger samt udearealer. Det er LINK arkitektur, der har stået for projekteringen af de ombyggede og tilgængelige boliger, mens Kristine Jensens Tegnestue har designet landskabsarkitekturen, og Rambøll har udformet helhedsplanen, projekteret de renoverede boliger, været totalrådgiver og ført tilsyn mv.

Med økonomisk hjælp fra Landsbyggefonden og boligorganisationernes Dispositionsfonde satte boli.nu og Boligkontoret Fredericia alt ind på, at projektet skulle sikre området Sønderparken en høj kvalitet med henblik på at løfte boligområdet ud af ghettolisten.

”Tidligere har fokus i denne type projekter primært været på at afhjælpe byggeskader – herunder at renovere facader, der var smukkere end de gamle – men det ændrede jo ikke på forholdene i problemområderne. Boligorganisationernes udgangspunkt her i Fredericia har derfor i langt højere grad drejet sig om at tænke høj kvalitet, social bæredygtighed og arkitektur sammen”, siger projektchef Esben Trier, LINK arkitektur

Kriminalitetsraten er halveret

Projektet har involveret to boligorganisationer, der har samarbejdet om at løfte Sønderparken ud af de problemer med fysisk nedslidning og social uro, som området har lidt af.

Jens Christian Lybecker, direktør i boligorganisationen Boli.nu fortæller om projektet: ”Boligorganisationerne har haft et forbilledligt samarbejde. Vi har været enige om principper og retning gennem hele projektet. Derudover har vi samarbejdet på at skabe et varierende, men sammenhængende arkitektonisk udtryk i Sønderparken. Samarbejdet har været en vigtig forudsætning for den gode proces. Og det kan vi nu høste frugterne af”.

Renoveringen har bidraget til at løse Sønderparkens markante sociale udfordringer, og konkret er kriminalitetsraten faldet med 50 pct., hvilket har betydet, at boligområdet har vinket farvel til en uheldig plads på regeringens ghettoliste.

”Sønderparken er et bevis på, at man reelt kan renovere og ombygge sig ud af ghettolisten, når man kombinerer indsatsen med boligsociale tiltag og en høje grad af beboerinddragelse”, siger adm. dir. Finn Muus fra Boligkontoret Fredericia.

Stolthed og engagement

Tove Bertelsen, der er formand for Boli.nu, afdeling 12 i Sønderparken, er også begejstret for både proces og resultat: ”Jeg er utrolig stolt over, at beboerne har engageret sig så dybt i processen. Det skaber en stærk følelse af ejerskab – og det kan stadig mærkes i hverdagen, hvor alle tager ansvar for at holde området pænt, og vi passer på hinanden”.

RENOVER prisen er stiftet af Realdania og Grundejernes Investeringsfond. Den uddeles hvert år for at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opgraderet den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

Kontaktperson

Kirsten Anker Sørensen
Koncernchef / Adm. direktør Danmark, LINK Arkitektur
Mob:
+45 27 73 02 08
kas@linkarkitektur.dk