Nyheder

Byudvikling i Aalborg høster politisk anerkendelse

LINK arkitektur står for renoveringen af et stort alment boligbyggeri Aalborg Øst. Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er begejstret for projektet, der bringer nyt liv og fællesskab til bydelen. Ill.: LINK arkitektur/Socialdemokratiet

Byudvikling i Aalborg høster politisk anerkendelse

2018-04-18

I en tid hvor ghetto står øverst på dagsordenen, var det en begejstret Mette Frederiksen, der forleden besøgte Fyrkildevej i Aalborg Øst. Her står LINK arkitektur for renoveringen af 420 almene boliger og dermed en revitalisering af hele området. Ny infrastruktur, bedre boliger og rekreative områder der inviterer til naboskab og fællesskab, er centrale elementer i planen.

- Det ser godt nok flot ud, det ser virkelige, virkelig flot ud. 

Sådan lød skudsmålet fra en synligt imponeret Mette Frederiksen, da hun i sidste uge lagde vejen forbi Fyrkildevej i Aalborg Øst. Socialdemokratiets formand besøgte det almene boligbyggeri i Aalborg Øst for at se de boliger, som er ved at være færdige i den storstilede renovering af området.

Det sker i en tid, hvor ghettoplan og transformeringen af socialt udsatte boligområder står øverst på dagsordenen i den offentlige og politiske debat.

- Projektet på Fyrkildevej er kendetegnet ved et meget højt ambitionsniveau fra alle parters side. Allerede på et tidligt tidspunkt lod Himmerland Boligforening og Aalborg Kommune et nyt sundheds- og kvartershus opføre. Det har allerede nu stor betydning for området. I det hele taget er hele værktøjskassen taget i brug for at skabe markante ændringer, udtaler projektchef Esben Trier fra LINK arkitektur.

Reformeret til helt ny standard
LINK arkitektur står bag renoveringen af de 420 boliger i Aalborg Øst. Her er der tænkt helt nye tanker om, hvordan man styrker boligkvalitet og beboersammensætning. I området ser nye boligtyper - ungdomsboliger, deleboliger og rækkehuse - samt en blanding af bolig og erhverv således dagens lys.

Bygherren, Himmerland Boligforening har også fokus på at udvikle fremtidens seniorboliger, hvor præmissen er fleksibilitet med muligheden for at træde ind og ud af fællesskabet. Derfor omfatter projektet opførelsen af et nyt seniorbofællesskab, der skal være med til at øge livskvaliteten hos seniorer og bekæmpe ensomhed.

I dag er der mellem 250 og 300 seniorbofællesskaber i Danmark, og ca. 65 pct. drives af den almene sektor. Men undersøgelser fra SFI viser, at flere end 80.000 ældre overvejer at flytte i seniorbofællesskab. Der mangler allerede nu seniorbofællesskaber, og der står ca. 8.400 ældre på venteliste.

Den fælles helhedsplan for renoveringen af området omfatter en fortætning med nye boliger som påbygninger på eksisterende blokke eller som nye bygninger mellem blokkene og en gentænkning og aktivering af udenomsarealerne med nye veje, stier og rekreative områder.

- Et meget stort udvalg af boligtyper, der dækker forskellige behov, et meget højt kvalitetsniveau, og nye gadeforløb der medvirker til nye og bedre sammenhænge i bebyggelsen er alt sammen en del af projektet. Som prikken over i’et opføres erhvervsboliger og seniorbofællesskab, som med deres placering danner en helt ny indgang til området. Fyrkildevej kommer til at stå helt forandret samtidig med dem der allerede bor der, har haft en stor og afgørende indflydelse på resultatet og dermed fortsat vil føle sig hjemme, siger Esben Trier, LINK arkitektur.

Både bygninger og boliger får et løft med bl.a. nye facader, vinduesudskiftning og ny tagbeklædning. Og nye elementer tilføres i form af bl.a. altaner, carporte med multiværksteder og private forhaver. Alle køkkener og badeværelser bliver ligeledes moderniseret og 173 af boligerne gøres tilgængelige for ældre og beboere med fysiske handicap.