Nyheder

​Brugerinddragelse med virtual reality

Brugerproces med virtual reality på DTU Kemiteknik giver et meget realistisk helhedsindtryk af det kommende byggeri. Med VR-brillerne på kan man nemlig bevæge sig fra rum til rum, opleve projektet 1:1 og se det 360 grader rundt. Foto: DTU Kemiteknik.

​Brugerinddragelse med virtual reality

2018-03-19

Hos LINK arkitektur anvender vi virtual reality til at formidle og forbedre projekter, inden vi færdigprojekterer. Virtual reality – eller bare ’VR’ - er et effektivt værktøj i brugerprocesser, hvor vi udstyrer brugerne med VR-briller og joystick. Herefter inviterer vi dem inden for i vores 3D-model af projektet. Senest har vi benyttet metoden på Danmarks Tekniske Universitet, der udvider med 5.200 kvadratmeter.

Hos LINK arkitektur har vi i de seneste år arbejdet med VR, og det er efterhånden blevet et vigtigt skitserings- og kommunikationsværktøj i vores designproces.

På Danmarks Tekniske Universitet er LINK arkitektur en del af teamet, der skitserer og projekterer en 5.200 kvadratmeter stor forsknings- og undervisningsbygning til DTU Kemiteknik. Og her kommer VR stærkt ind i billedet som en del af brugerprocessen.

- På brugermøderne tester medarbejderne vores forslag i VR. Vi hjælper med at sætte dem i gang med brillerne og guide dem igennem spørgerammen. Og så observerer vi og tager deres input med hjem for at gøre det endelige resultatet endnu bedre, siger arkitekt MAA Andrea Foged Trieb fra LINK arkitektur.

- Et VR- brugermøde fungerer godt, når 1-3 medarbejdere med særlig interesse i et givent areal og dets funktioner en ad gangen tager en tur rundt i lokalerne. Imens følger de resterende medarbejdere med på en stor skærm og kan byde ind med kommentarer og forslag, forklarer Andrea Foged Trieb.

Begejstring i tre dimensioner
På Danmarks Tekniske Universitet har tre brugergrupper vurderet projektforslagene. Med brug af VR har brugerne kunnet bevæge sig frit rundt i det kommende byggeri og undersøge om indretningen vil fungere. Med VR-brillerne på kan man nemlig bevæge sig fra rum til rum, opleve projektet 1:1 og se det 360 grader rundt.Siden september har der på Danmarks Tekniske Universitet været afholdt i alt 25 brugermøder med de tre grupper. De tre grupper har haft hvert sit fokus på henholdsvis 1) kontor og administration, 2) laboratorier samt 3) forsøgshaller og værksteder.

Projektleder Henriette Sandberg Christensen fra DTU Kemiteknik fik en god rumfornemmelse, da hun selv oplevede de nye undervisning- og administrationslokaler i 3D. Hun var efter sin første tur med VR-udstyret begejstret for værktøjet:

- Det er supergodt og noget helt andet end en tegning. Det giver en wow-oplevelse at se projektet i tre dimensioner og kunne bevæge sig rundt i det, siger Henriette Sandberg Christensen.

Og hun er ikke alene. Kollegaerne i de tre brugergrupper er alle meget tilfredse med VR-oplevelsen, og undervejs er der kommet flere ændringsforslag, som ellers ikke ville være opfanget.

- Flere medarbejdere oplevede, at det de havde set på tegningerne, fungerede anderledes i 3D. Det førte blandt andet til, at vi ændrede på nogle af installations- og føringsvejene, siger Henriette Sandberg Christensen

- Vi vil helt sikkert lægge vægt på muligheden for at anvende VR i eventuelle fremtidige projekter, siger Henriette Sandberg Christensen fra DTU Kemiteknik.

For arkitekter og bygherre giver VR altså helt nye muligheder for at evaluere og kommunikere arkitektur. Hos LINK arkitektur bruger vi VR allerede i skitseringsfasen for at kunne arbejde mere præcist med brugernes rumlige oplevelse af projektet. Brugerinput bliver mere værd og mere relevant, fordi projektet i VR-universet er langt tættere på virkeligheden.

- Med VR oplever vi en langt højere grad af indlevelse end med de traditionelle brugerundersøgelser. Ændringer af projektet bliver billigere at gennemføre end hvis de først identificeres i projekterings- eller udførelsesfasen, siger Andrea Foged Trieb fra LINK arkitektur.


Fakta om brugerundersøgelse med VR

  • Gennemgangen med VR kan bruges fremadrettet som underlag for nye skitser
  • Gennemgangen udpeger det enkelte rums gode og mindre gode egenskaber
  • Gennemgangen peger på projektets kvaliteter ud fra en oplevelsesmæssig vinkel
  • Helheden opleves meget realistisk
  • LINK arkitektur anvender VR-systemet Oculus Rift