Nyheder

Fremtidens læringsrum

LINK arkitektur har stor erfaring med læringsarkitektur. Her er det Tvedestrand Videregående Skole i Norge, der pt. er under opførelse. Illustration: LINK arkitektur

Fremtidens læringsrum

2017-11-10

Motiverende læringsrum for den enkelte elev og trivsel for medarbejderne karakteriserer det gode undervisningsmiljø. Og det er et område, som LINK arkitektur har stort fokus på. Lige nu afventer tegnestuen politisk behandling og beslutning vedrørende et oplæg til en mulig rammeaftale med Herlev Kommune.

For at sikre en optimal håndtering af en række ombygninger af kommunens skoler har Herlev Kommune udbudt en rammeaftale, der omfatter totalrådgivning vedrørende moderniseringen af Herlev Kommunes folkeskoler. LINK arkitekturs forslag afventer pt. politisk behandling. Der indgås først kontrakt, når projektet er politisk godkendt.

- Det er en meget spændende opgave, som vi her har givet et bud på, siger direktør Mogens Kristensen, LINK arkitektur.


Den gode skole

Hyggelige klasselokaler, rene toiletter og et godt luftskifte. Det er faktorer, som betyder rigtig meget for undervisningsmiljøet og som har direkte indflydelse på trivsel og indlæringsresultater. Jo bedre de fysiske rammer er, des bedre trives og præsterer både elever og medarbejdere. Et af de centrale spørgsmål for mange skoler i disse år er, hvordan man bedst indtænker og integrerer IT i undervisningssituationen. Og hvordan man skaber miljøer, hvor opstillinger, rumopdelinger og zoner er fleksible og skalerbare.

- Fleksibel arkitektur, der gør det muligt at tilpasse undervisningsmiljøet til den enkelte elev, er en udfordring for mange folkeskoler. Vores ambition er at skabe rammer, der gør det muligt for elev g lærer at indrette det optimale læringsrum for den enkelte, siger Mogens Kristensen.


Hjemlighed i læringsrum

Velproportionerede rum, muligheden for nye rumdannelser og underinddeling af rum har stor betydning for læringsmiljøet. Funktionsopdelinger skal f.eks. give mulighed for både samvær og individuel fordybelse. Et godt indeklima med dagslys, lavt støjniveau og effektivt luftskifte gør også en stor forskel for trivslen. Men noget af det vigtigste er elementer, der forstærker følelsen af at høre til.

- Mange børn opholder sig op imod halvdelen af døgnet på skole og SFO. Derfor betyder hjemlighed meget. Det skaber vi blandt andet med møblering, tekstiler og udsmykning, siger Mogens Kristensen.

En erklæret målsætning for et hastigt voksende LINK arkitektur er vækst inden for læringsarkitektur. I december 2016 opkøbte LINK arkitektur tegnestuen aarhus arkitekterne, der nu udgør virksomhedens danske afdeling med i alt 90 medarbejdere i Aarhus og København. Dertil kommer 400 kollegaer i Sverige og Norge, hvor man også har betydelig erfaring med skitsering og projektering af uddannelsesbyggeri.