Nyheder

Et af Nordens mest energieffektive byggerier er nu færdigopført

Et af Nordens mest energieffektive byggerier er nu færdigopført

2016-02-22

LINK arkitektur har netop færdiggjort arbejdet med Visund, et nyt administrationsbyggeri til det norske forsvars logistikorganisation (FLO) under Forsvarsbygg. Projektet er et af de mest energieffektive kontorbyggerier i Norden og er blevet til som et ZEB-pilotprojekt, et projekt under The Research Centre on Zero Emission Buildings.

Forsvarsbygg er vældigt tilfredse og kalder byggeriet en perle og et forbilledeprojekt. – Og SINTEF, som er Skandinaviens største uafhængige forskningsorganisation, slår fast, at projektets ambitiøse mål alle er blevet indfriet.

LINK arkitektur har stået for arkitekturprojektering, interiør, BIM-koordinering, miljøprojektering og projekteringsgruppeledelse. Multiconsult har været rådgiver for øvrige tekniske fag. Som projektleder Arild Lunde fra Forsvarsbygg udtrykker det, bunder successen i det gode samarbejde mellem bygherre, rådgivere og udførende.

Kontaktperson

Ivar Jonassen
Ansvarlig for Universell Utforming, Sivilarkitekt
Mob:
+47 932 92 837
ij@linkarkitektur.no