Nyheder

LINK arkitektur og Rubow arkitekter prækvalificeret til gigthospital i Sønderborg

LINK arkitektur og Rubow arkitekter prækvalificeret til gigthospital i Sønderborg

2016-01-08

LINK arkitektur er, sammen med Rubow arkitekter, Hundsbæk og Henriksen og Teknologisk Institut, blevet prækvalificeret til totalrådgivningsprojektet ifm. flytningen af Kong Christian X’s gigthospital i Gråsten til Sygehus Sønderjylland i Sønderborg. Rubow arkitekter er totalrådgiver.

Projektet omfatter ombygning og opgradering af ca. 5.500 m² eksisterende hospitalsbyggeri. Dertil kommer ca. 400 m² nybyggeri. Byggeriet skal foruden sengeafsnit indeholde diagnostik, ambulatorium, undersøgelses- og behandlingsrum, forskningskontorer, laboratorium samt terapi med varmtvandsbassin. Endvidere skal udearealerne behandles.

Målet med projektet er at styrke Gigthospitalet som centrum for højt specialiseret diagnosticering, behandling og rehabilitering af gigtpatienter samt udbygge det stærke forskningsmiljø med mulighed for at udvikle nyskabende og evidensbaserede behandlingstilbud. Arkitektonisk og bygningsmæssigt vil fokus være på energioptimering, bæredygtighed og robusthed samt helende design i form af gode lys- og udsigtsforhold, identitet og hjemlighed.

Vi er meget glade for at være blevet prækvalificerede til endnu en sundhedsopgave i Danmark. Vi ser frem til at udforske stedets potentiale og aflevere et arkitektonisk stærkt og sundhedsteknisk velkvalificeret bud på en fremtidsrettet og bæredygtig løsning!