Nyheder

LINK arkitektur tegner en af Norges højeste bygninger i Stavanger

LINK arkitektur tegner en af Norges højeste bygninger i Stavanger

2015-02-26

Ud over højhuset består skitseprojektet af to mindre volumener, som grundet den gode orientering ift. solen planlægges indrettet til boliger. Endvidere opføres et mellemvolumen med kontor mellem de to boligvolumener. Bygningernes nederste etager friholdes til butikker, idet kombinationen af boliger, kontor og handel forventes at skabe liv i området hele døgnet.

Sydøst for de mindre volumener etableres rekreative områder og legeplads, som strækker sig ind i rummet mellem bygningsvolumenerne i form af et offentligt plazalignende område. Ud over dette kan tagene på de mindre volumener, der er i 3-9 etager, udformes med fælles uderum. Kombinationen af de forskellige udearealer udgør en varieret og solfyldt mødeplads i løbet af dagen.

Selve højhuset, der indrettes til hotel og kontor, hviler på to runde sokler. Den bagerste sokkel danner udgangspunkt for de øvrige etagers lette vridning. Soklen planlægges indrettet til reception og foyer, mens den forreste sokkel udformes som en form for torv med bydelsfunktioner, konferencelokaler, butikker og idrætscenter. Hensigten er at bidrage til skabelsen af en social arena for byen og regionen – et attraktivt samlingssted med en mangfoldighed af tilbud og aktiviteter. Dertil indrettes højhusets øverste etage med restaurant og alment tilgængelig tagterrasse med udsigtsplatform. Tanken er således, at højhuset både skal fungere som landemærke og offentlig attraktion til berigelse af byens kultur- og fritidsliv.

Skitseforslaget indgår i en større områderegulering, som skal op til 2.-gangsbehandling i foråret 2015.