Nyheder

LINK arkitektur forelæser om BIM

LINK arkitektur forelæser om BIM

2014-12-04

LINK arkitektur var blandt forelæserne på Vico Softwares seminarium om 2D-5D og BIM den 23. oktober i Stockholm. Omkring 200 mennesker fra branchen kom for at lytte til LINKs Linn Sundberg og Linus Sundin Eriksson, som fortalte om arbejdet med Brinkskolan i Täby.

Målet var at vise, hvordan vi har arbejdet med BIM ifm. Brinkskolan. Brinkskolen er på mange måder et spændende projekt, men i foredraget på Vico Softwares seminarium fokuserede vi på arbejdsmetoder og flow. Vi arbejdede tæt sammen med konsulentvirksomheden ’Projektledarhuset’, som løbende fik vore modeller til brug for økonomiske beregninger, udvikling af tidsplaner og 3d-samordning. Sammen fandt vi frem til en række gode, fleksible og holdbare løsninger, således at arkitektoniske rammer støtter undervisningen bedst muligt. Projektet krævede nye tænkemåder og en ny tværfaglig interaktion og udgjorde en virkelig interessant og lærerig proces.

Ud over dette gjorde vi meget ud af at tale for større åbenhed i branchen, da vi ser udviklingen på BIM-området som noget meget positivt. Vi fortalte om vores erfaringer med, hvor meget de interne processer i et projekt betyder for medarbejdernes engagement – og hvordan dette både skaber bedre bygninger og bedre arbejdsformer. Engagement, god kommunikation og nære og åbne samarbejder er den bedste grobund for et godt projekt.

Linn Sundberg er BIM-ansvarlig for LINK Sverige.
Linus Sundin Eriksson er civilingenjör i arkitektur og er tilknyttet Stockholm-kontoret

Se den 1. forelæsning her
Se den 2. forelæsning her

Læs mere om projektet Brinkskolan
Læs mere om, hvordan LINK arbejder med BIM

Læs mere om VICO Software

Tidligere på året var ’Byens netværk’ og ’BIM Equity’ på besøg hos LINK arkitektur i Malmø for at høre om, hvordan tegnestuen bruger BIM i sit daglige arbejde.