Seniorbofællesskab, Fyrkildevej

Seniorbofællesskab, Fyrkildevej

Overgangen fra aktiv på arbejdsmarkedet til pensionist er vanskelig for mange og for nogle ensbetydende med et tab af identitet og mening. Stadig flere i den 3. alder efterspørger muligheder for at fastholde den mening og identitet, det giver at kunne bruge sine erfaringer og kompetencer. Enten ved en langsommere nedtrapning på arbejdsmarkedet, som senioriværksætter eller som frivillig.

Massive investeringer i sygehus, universitet og letbane vil i de kommende årtier løfte hele det østlige Aalborg og skabe fornyet dynamik og vækst. Boligforeningen Himmerland har, med byggeriet af et nyt innovativt og anerkendt sundhedshus samt en gennemgribende renovering af områdets boliger valgt, at tage aktiv del i områdets fornyelse.

Som led heri, ønsker Boligforeningen Himmerland at supplere de almene boliger med nye boligformer, der kan udvide boligtilbuddene og tiltrække helt nye beboergrupper. Derfor vil der i de kommende år bliver udviklet og bygget en række nytænkende seniorboliger med fokus på iværksætteri langs Erhvervsstrøget, der udgør en central del af transformationen af boligområdet Fyrkildevej. Der er tale om Danmarks første almene profil-bofællesskab. Det betyder, at det er skræddersyet til mennesker med en særlig interesse. I dette tilfælde en interesse for erhverv og iværksætteri.

Udviklingen af boligerne er sket som et samarbejde mellem Boligforeningen Himmerland, Realdania og Aalborg Kommune og bliver et eksempel på, hvordan man kan indpasse nye boligformer i eksisterende almene bebyggelser og skabe attraktive boliger, der fremmer fællesskab og giver nyt liv til lokalområdet. Boligkonceptet er med dets klare erhvervsprofil et eksempel på, hvordan man kan udvikle interessebaserede profil-bofællesskaber, hvor de fysiske rammer er målrettet beboernes særlige interesser.

Projektet demonstrerer hvordan et bofællesskab kan etableres som nye tagboliger på toppen af en eksisterende stokbebyggelse. De nye boliger lægger sig som en let konstruktion ovenpå de eksisterende 2 etagers teglbygninger. Attraktive fællesarealer binder boligerne sammen og giver plads til både arbejde og et stærkt hverdagsfællesskab. Opgangen til de nye boliger placeres centralt i den midterste bygningslænge og kombineres med nye erhvervsrettede faciliteter der gør, at bofællesskabet og erhvervsmiljøet smelter sammen.

Kontaktperson

Type: Udvikling af et nytænkende seniorbofællesskab – med fokus på fællesskab og et fleksibelt arbejdsliv Sted: Fyrkildevej, Aalborg Øst Opdragsgiver: Himmerland Boligforening Bruttoareal: 2 000 m2 Status: Igangværende Samarbejdspartner: Himmerland Boligforening, Realdania, Aalborg Kommune og carlberg|christensen ApS Fagområder: Arkitektur