Nøttveit, Bergen

Nøttveit
Illustrasjon: MIR
Nøttveit
Illustrasjon: MIR
Nøttveit
Illustrasjon: MIR
Forrige Næste

Nøttveit, Bergen

Prosjektet er et nytt boligområde med 81 frittstående eneboliger fordelt på en 190 mål stor tomt på Smørås utenfor Bergen. Eiendommen ligger flott og åpent til på Nøttveit med gode sol- og utsiktsforhold mot nord, sør og øst.

Det er utviklet 13 ulike eneboligtyper som er tegnet inn på de 81 tomtene. De ulike hustypene er utviklet og tilpasset for kunne bygges på bestemte tomter. Byggene er formet for å gi optimale bokvaliteter ut fra landskapsforhold, klima, solforhold og utsikt fra de respektive tomtene. Dette har gitt en type arkitektur som er tydelig og ærlig i sin henvendelse og orientering, og med et kontemporært formspråk. Samlet gir de mange forskjellige boligtypene et mangfold av ulike planløsninger og bosituasjoner, som bidrar til et mangfold og et rikt bomiljø.

Fem av boligtypene er utformet som tilgjengelig boenheter, hvor alle husets hovedfunksjoner er plassert på inngangsplanet. Boligene varierer fra en til tre etasjer, og har fra tre til fire soverom. De fleste av boligtypene har et ekstra rom som kan gjøres om etter ønske og behov.

Bygningskroppene er utformet i et moderne uttrykk med vedlikeholdsfrie trefasader og innslag av lyse felt som igjen gjenspeiler funksjonene og deres innhold. De arkitektoniske grepene er tydelige og identitetsskapende i form av varierte og dempete fasadeuttrykk med innslag av lys og tydelig kledning rundt inngangspartier og altaner.

Kontaktperson

Grethe Haugland
Grethe Haugland Administrerende direktør
Kontor:
Admin / Stab
Tel:
+47 480 95 470
gh@linkarkitektur.no
Type: Nybygg Udbudsform: Direkte tildeling Sted: Nøttveit, Smørås, RÅDAL Opdragsgiver: Wahl Eiendom Boligutvikling Bruttoareal: 6 500 m2 Status: Under prosjektering/byggestart høst 2017 Samarbejdspartner: LARK: Smedsvig Landskapsarkitekter Fagområder: Arkitektur Bæredygtighed: TEK 10