Nittedal Ungdomsskole

Nittedal Ungdomsskole

At forme trygge og gode læringsinstitutioner for unge er et af samfundets vigtigste opgaver og skoler skal være et sted der altid søger efter nye løsninger og skaber rammerne for fællesskab uden at gå på kompromis med individet. Nittedal ungdomsskole er designet ud fra at understøtte den fleksibilitet der kan indeholde nutidige såvel som fremtidige, ukendte former for læring og en arkitektur der sætter eleven i centrum.

Ud fra hovedideen om lokal identitet, varierende læringsformer og kontakt til naturen, har tilgangen været at skabe en legende, åben arkitektur med høj transparens og hierarki mellem funktioner, hvor rytme og identitet samt et øget indfald af dagslys faciliterer et optimalt læringsmiljø.

Som en integreret del af konteksten er bygningen tænkt som stave der ligger strøget ud i landskabet og skaber varierende former af uderum, fra større ankomstområder til mindre grønne arealer til rekreation og leg. Det landskabelige understreges yderligere i facadeinddelingen. De vertikale trælameller og den horisontale understregning inddeler bygningen i en skala der er forståelig på afstand og samtidig skaber taktilitet og detaljering tæt på og de store gulv til loft vinduer skaber unikke kig ud mod det dramatiske norske landskab.

Skærende gennem bygningen ligger læringsaksen, hvorpå fællesarealerne, hjemmeområderne, adgangsvejene og den nærtliggende sportshal kobler sig på og skaber et sammenhængende netværk af bevægelse med direkte forbindelse til naturen og aktivitet.

De tre hjemmeområder kobler sig på læringsaksen, via en hierarkisk opdeling af funktioner hvor der skabes plads til de mindre såvel som større fællesskaber mellem klassekammerater såvel som årgange. Opdelingen og møbleringen af hjemmeområderne, giver mulighed for dynamiske læringsmetoder som kan tilpasses den enkelte elevs fordybning eller forskellige situationer af gruppearbejde. Fra hjemmeområderne er der direkte adgang til naturen via terrasser og siddetrapper der folder ned og griber fat i landskabet.

Opfattelsen af byggeriet som en del af en social og kulturel kontekst er videre forstærket af de synlige indvendige overflader af træ og den gennemgående anvendelse af massivtræ som konstruktionselement. 

Kontaktperson

Type: Opførelse af ny ungdomsskole i Rotnes Udbudsform: Konkurrence Sted: Kvernstuveien 7, Rotnes, Norge Opdragsgiver: Nittedal Kommune Bruttoareal: 7 210 m2 Status: Afsluttet Samarbejdspartner: SEBY A/S Fagområder: Arkitektur Bæredygtighed: Bærende trækonstruktioner