Horten videregående skole

Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
Foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
foto: Hundven-Clements Photography
Forrige Næste

Horten videregående skole

Den nye Horten Skole er et mønstereksempel på fremtidens byggeri. Skolen er Norges grønneste og det højest miljøcertificerede skolebyggeri.

Skolen, der erstatter to nuværende skoler med i alt ca. 1.050 elever og 200 ansatte, er idyllisk placeret i forbindelse med et stort parkanlæg. Bygningen placerer sig let og flot i terrænet, parken og op mod det udendørs idrætsanlæg. Uden for skoletid har lokalsamfundet adgang til idrætshal og -anlæg, der fungerer som samlingssted for sports-, fritids- og kulturaktiviteter.

Organiseringen af skolen er rationel, åben og inkluderende. Det store, centrale fællesrum med trappen i massivt egetræ fungerer som samlingsstedet på skolen. Herfra kan man orientere sig, få overblik, mødes, holde møder og pauser.

NORGES GRØNNESTE SKOLE

Skolen er projekteret som et rationelt og bæredygtigt byggeri med omfattende brug af miljøvenlige materialer, genbrugsstål og massivtræ. Tag, facader, gulve, etagedæk og den centrale trappe i fællesarealet, der slynger sig igennem hele bygningen, er udført i massivtræ. Derudover er der brugt "grøn beton" - beton med lav CO2-udledning - og stål med størst mulig recirkuleringspotentiale.

Horten Skole er den første skole i Norge, der certificeres som BREEAM Outstanding - den højeste miljøcertificering. LINK arkitektur har arbejdet i tæt, tværfagligt samspil med energi- og miljørådgivere for at imødekomme kravet om et energieffektivt plushus med den ambitiøse certificering og en reduktion af drivhusgasser med mindst 40% i forhold til sammenlignelige byggerier. Bygningen producerer mere energi, end den forbruger gennem hele sin levetid. Der anvendes udelukkende fornybare energikilder i driften, hvilket bl.a. løses ved brug af jordvarme fra 30 energibrønde og energi fra 3.500 m2 solceller på taget. Affaldssortering sker i 18 kategorier.

Regnvandshåndtering og skybrudssikring er indarbejdet i udearealene, der er anlagt som frodige oaser i grønne omgivelser. Overfladevand fra parkerings- og ankomstarealer ledes til forsinkelsesbassiner og regnbede med vådområdebeplantning. Udearealerne er udformet med tanke på, at de også skal kunne bruges i pædagogiske sammenhænge.

Derudover er der stort fokus på miljøvenlige, tekniske løsninger som f.eks. velisolerede bygningskroppe, højeffektive varmepumper med grundvarme, ventilationssystemer med høj varmegenvinding og lavt energiforbrug til ventilatordrift, lavenergi belysning, intelligente styresystemer og
arealeffektive løsninger.

PRÆMIERET SKOLEBYGGERI

Horten Skole har i 2019 vundet den prestigefulde BREEAM Award i kategorien "Bedste Offentlige Byggeri". BREEAM er et af de førende miljøcertificeringssystemer, der skal fremme miljøvenligt og energieffektivt byggeri. Det er i dag det mest almindelige system i Europa til at opnå en bred og komplet vurdering af et byggeris samlede miljøpåvirkning.Miljøpræstationen vurderes inden for forskellige områder med mindstekrav til projektledelse, bygningens energian-vendelse, indendørsklima med ventilation og belysning, vandøkonomi, affaldshåndtering samt arealudnyttelse og påvirkning af nærmiljøet.

Byggeriet er desuden præmieret med Veidekkes "Miljøpris" i 2017 for sine ambitiøse miljø- og klimamål.

Kontaktperson

Niels Bondrup Jensen
Niels Bondrup Jensen Konkurrencechef / Sagsarkitekt / Arkitekt MAA
Kontor:
Aarhus
Tel:
+45 30 69 02 23
nbj@linkarkitektur.dk
Type: Opførelse af Norges mest bæredygtige skole med kantine, bibliotek, auditorium, idrætsanlæg, skoletandpleje og med fælles funktioner med lokalsamfundet. Totalrådgivning inkl. projektering, brugerinddragelse, BIM, interiør, tilgængelighed, fagtilsyn, kvalitetssikring, FDV-materiale, landskab. Afdækning af bæredygtighedsmål, udarbejdelse af bæredygtighedsstrategier og -certificering. Udarbejdelse af materiale for entrepriseudbud, herefter teknisk rådgiver for bygherre Udbudsform: Konkurrence Sted: Lystlunden park, Horten Opdragsgiver: Vestfold Fylkeskommune Bruttoareal: 19 000 m2 Udendørsanlæg: 14 000 m2 Status: Ibrugtaget juni 2019 Samarbejdspartner: Sweco, Erichsen & Horgen Fagområder: Indretning / BIM - Bygnings Informations Modellering / Arkitektur / Landskab Bæredygtighed: BREEAM Outstanding, Plushus Arkitekturpris: Vinder af BREEAM Award 2019 ”Bedste Offentlige Byggeri” og af Veidekkes Miljøpris 2017