Forus Strandpark

Forus Strandpark

I 2013 fik LINK arkitektur til opgave at lave en interne konkurrence om en ny bydel i Stavanger. Vore kontorer i Stockholm, København og Stockholm formede derfor hvert deres forslag, og området er nu under udvikling, hovedsageligt på baggrund af forslaget fra LINK København.

Stavanger-kontorets forslag er udformet med en tæt urban struktur langs jernbanen, områdets eksisterende kraftcenter. Her lægges bydelens handels- og kontorbyggeri, mens boliger og offentlige funktioner som skoler o.lign. placeres længere ud mod vandet. Helt ud havet etableres et sammenhængende grønt område til rekreation og aktivitet. Grønne strukturer forbinder desuden det store områdets centrum med vandet og sikrer adgangen til havet.

København-kontorets forslag tager sit udgangspunkt i Forus nords store iboende potentiale, særligt i form af den direkte forbindelse til fjorden. Idéen er at åbne den nye bydel op mod vandet via rummelige landskabelige kiler, som forbinder hele området med fjorden og desuden binder det sammen med resten af byen. De blågrønne element danner således en overordnet struktur og definerer de mellemliggende bebyggelseszoner. Målet var at skabe en bydel, der på én gang er præget af stor urban tæthed og har stærk rekreativ karakter. En bydel med mange forskellige typologier, attraktiv for mange forskellige befolkningsgrupper og med plads til et mangfoldigt byliv.

Stockholm-kontorets forslag er udformet med henblik på at skabe en bydel, hvor det er godt at bo gennem alle livets stadier, og hvor man inspireres til en bæredygtig og miljøbevidst livsstil. Fokus har været på at skabe et bymiljø med en mangfoldighed af grønne og urbane byrum; en lang række mødesteder med plads til rekreation og stille naturoplevelser og plads til livlig aktivitet, leg, idræt, handel og kultur. Desuden har det været et mål at udforme byudviklingsprojekt, der giver mulighed for en successiv udvikling, hvor den nye bydel forandres over tid

Kontaktperson

Hanne Kruse
Hanne Kruse Teamleder Stavanger, arkitekt
Kontor:
Stavanger
Tel:
+ 47 990 90 469
hk@linkarkitektur.no
Sted: Stavanger Opdragsgiver: Kommun byplan, Madland/Tjelta Bruttoareal: 330 000 m2 Status: Parallelopdrag gennemført 2013. Udviklingsarbejdet er nu igangsat. Fagområder: Byplanlægning