Akademiskt Specialistcentrum – ASC

Akademiskt Specialistcentrum – ASC, Stockholm 
Akademiskt Specialistcentrum – ASC, Stockholm / Foto: Jason Strong
Akademiskt Specialistcentrum – ASC, Stockholm 
Akademiskt Specialistcentrum – ASC, Stockholm / Foto: Jason Strong
Akademiskt Specialistcentrum – ASC, Stockholm
Akademiskt Specialistcentrum – ASC, Stockholm / Foto: Jason Strong
Akademiskt Specialistcentrum – ASC, Stockholm 
Akademiskt Specialistcentrum – ASC, Stockholm / Foto: Jason Strong
Akademiskt Specialistcentrum – ASC, Stockholm
Akademiskt Specialistcentrum – ASC, Stockholm / Foto: Jason Strong
Akademiskt Specialistcentrum – ASC, Stockholm 
Akademiskt Specialistcentrum – ASC, Stockholm / Foto: Jason Strong
Forrige Næste

Akademiskt Specialistcentrum – ASC

Akademiskt specialistcentrum (ASC) är ett modernt koncept för mottagningar utanför akutsjukhusen, som omfattar vård för diabetes, neurologi och reumatologi. Mottagningen ligger i Hagastaden mellan kollektivtrafik och NKS för att vara lättillgänglig för kroniskt sjuka med en aktiv vardag och samtidigt underlätta samverkan med KI och NKS. Genom att slå samman tre olika verksamheter ges bättre underlag för forskning och samverkan mellan olika professioner. LINK arkitektur har arbetat i nära dialog med verksamheten för att skapa miljöer som stöttar en framåtblickande och modern verksamhet.

Konceptet är en del av Stockholms läns landstings framtidsplan för hälso- och sjukvård. Syftet är att säkerställa tillgång till specialiserad vård för patienter med särskilda diagnoser men också att knyta forskning, utveckling och utbildning närmare vården. I ASC:s uppdrag ingår att tillsammans med patienter utveckla nya arbetsmetoder, till exempel e-hälsolösningar. Tanken är också att nya forskningsrön snabbt ska kunna implementeras i den dagliga verksamheten.

LINK arkitektur har ansvarat för arkitektuppdraget men också för inredningen av verksamhetens gemensamma ytor. Uppdraget har varit brett och utöver projekteringen har det bl.a. omfattat ett gediget förarbete med designdialog, dialog om nya arbetssätt, med gestaltningsprogram och tät dialog med verksamheten i form av workshops samt framtagning av rumsfunktionsprogram.

Evidensbaserad utformning
För att uppnå goda arbetsmiljöer och säker patientvård, där den fysiska miljön stöttar verksamhetens behov och ambitioner, har LINK arkitektur förankrat utformningen i evidens, enligt metodiken evidensbaserad design (EDB). 

Effektivt lokalnyttjande
ASC bryter normen vad gäller arbets- och mottagningsrum inom vård- och forskningsvärlden. Vanligen har personalen enskilda rum, men här sitter personalen tillsammans och har tillgång till bokningsbara mottagningsrum för patientmöten. Rummens beläggning koordineras med hjälp av ett bokningssystem som LINK arkitektur har medverkat till att ta fram. Tanken bakom lösningen är att nyttja verksamheternas ytor mer effektivt, då många rum annars står tomma stora delar av dagen.

Informella mötesplatser
De gemensamma ytorna; entré, väntrum och korridorer är en mycket viktig del i projektet som LINK arkitektur också fick ett utökat inredningsuppdrag för att utveckla. Ytorna är tänkta att främja spontana möten och kunskapsutbyten som annars inte sker. Ett bredare korridorsrum ger utrymme för personalen att samtala mer avslappnat mellan sina åtaganden. Patienterna möts av miljöer som erbjuder en variation av sittplatser där också personal eller utbildningar kan ske.

Samnyttjande ger synergieffekter
ASC har en innovativ verksamhet med nya mottagningsformer där digitala lösningar samverkar med patientutbildningar och en attraktiv, centralt placerad mottagning. Mottagningen stärker patienten i det friska och underlättar för att vardag och arbete ska fungera så normalt som möjligt. Målet med projektet är att skapa en interdisciplinär miljö för studenter, vårdpersonal och forskare granne med KI och NKS. Lokalerna stödjer målen genom sina generella mottagningsrum, en varierad loungemiljö, drop-down platser och sin ljusa, genomtänkta inredning.

Kontaktperson

Linda Santesson
Linda Santesson Afdelingsleder
Kontor:
Stockholm
Mob:
+46 72 565 41 51
Tel:
+46 10 479 99 81
linda.santesson
@linkarkitektur.se
Type: Nybyggnad (invändig) Sted: Stockholm Opdragsgiver: Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) Bruttoareal: 1 500 m2 Status: Färdigställt 2018 Samarbejdspartner: Inredningsarkitektur: Rita Reppen Fagområder: Arkitektur / Indretning