Om LINK

Om LINK

Om LINK

Hvad er et godt rum? Man kan lige så godt spørge om, hvad meningen med livet er. Det er det, der gør arkitektur spændende, mystisk og krævende. Hvad der gør et rum godt at arbejde eller bo i, afhænger af omgivelserne, af hvad rummet og bygningen skal bruges til, og af hvordan det indrettes. Hos LINK arkitektur arbejder vi helst med de allermest udfordrende og komplekse projekter, fordi vi ved, at arkitektur handler om at løse enkeltopgaver med tanke for helheden. Vi råder over alle arkitektfaglige kompetencer, og vi er vant til at få forskellige fagområder til at arbejde sammen mod ét og samme mål. Vi starter enhver udfordring med at lytte. Og løser opgaven med udgangspunkt i perspektivet om uendelige muligheder.

LINK arkitektur er blandt de førende arkitektvirksomheder i Skandinavien – både hvad angår omsætning, antal ansatte og antal udførte projekter pr. år. Vi skaber værdi for både vore kunder og for samfundet, ved altid at fokusere på vores kunders forretning og myndighedernes behov. Vi arbejder for at fremme en sammenhængende bæredygtig samfundsudvikling.

Vi har 16 kontorer med mere end 470 ansatte i Norge, Sverige og Danmark. Der ligger mange muligheder i, at vi dækker et stort geografisk område, samtidig med at alle LINKs mange kompetencer og store kapacitet er tilgængelig på tværs af landegrænserne. På den måde kan du som opdragsgiver og partner på én gang nyde godt vores store netværk af kompetencer samt vores geografiske nærhed og lokalkendskab: Vi styrer projekter gennem myndighedsbehandlinger, sørger for effektiv og personlig opfølgning og tilbyder medarbejdere, som kender det lokale marked. LINK tilbyder kompetencer inden for alle arkitektydelser, urbanisme, planlægning, landskab, interiør, industri og produktdesign.

På grund af vores opbygning og de muligheder, den giver for samarbejde lokalkontorerne imellem, har vi til enhver tid kapacitet til at påtage os både små og store projekter inden for bolig, erhverv, byudvikling, kultur, idræt, sundhed og pleje, uddannelse, forskning, hotel, shopping, infrastruktur og industri. Vi har dokumenteret erfaring inden for alle disse felter.

LINK arkitektur tilbyder en solid kreativ styrke i hele Skandinavien. Som et sidste skud på stammen har opkøbet af aarhus arkitekterne a/s i december 2016 styrket os væsentligt i Danmark og inden for sygehussektoren i hele Skandinavien. aarhus arkitekterne har kontorer i København og Aarhus, og med dem har vi fået 90 nye dygtige medarbejdere. aarhus arkitekterne skiftede den 27. februar 2017 navn til LINK arkitektur A/S.

Som opdragsgiver og partner vil du opleve LINK arkitektur som en samarbejdspartner, der fører projekterne sikkert i mål og samtidig udfordrer de gængse forestillinger undervejs i processen, ikke mindst når det gælder bæredygtighed. God arkitektur omfatter både æstetik og design, fleksibilitet, projekt- og driftsøkonomi og social og miljømæssig bæredygtighed. Til hver opgave sætter vi derfor et tværfagligt team, som sikrer, at der bliver taget hånd om alle aspekter, og at resultatet bliver helstøbt og af høj kvalitet.

Kontaktperson

Kirsten Anker Sørensen Koncernchef / Adm. direktør Danmark
Kontor:
København
Tel:
+45 27 73 02 08