Landskab

Grorudparken, Oslo -  foto: Photo Tomasz-Majewski
Grorudparken, Oslo - foto: Tomasz-Majewski

Mennesker bor og lever i de urbane og landskabelige rum, vi er med til at udforme. Derfor arbejder vi altid med stor omtanke for hverdagslandskabet; for de omgivelser, vi færdes i til daglig, og som vi ikke kan fravælge. – Vejen til arbejdet, rummet omkring stationen, skolegården, torvet, gaden vi bor i…

Vi er optaget af, at alle – både børn, unge, voksne og gamle – har brug for omgivelser, hvor vi kan udvikle os og leve godt. Hvor vi kan møde nye mennesker og slå os ned med gamle bekendte, fordi rummet lægger op til det. Hvor vi kan finde ro i landskabet eller finde inspiration og udfordringer for sanserne. Forskningen viser, at de urbane og landskabelige omgivelser har betydning for, hvordan vi formes som mennesker. Det er derfor vores vision at skabe mangfoldighed og udfoldelsesmuligheder og forsøge at møde mennesker, der hvor de er. – At skabe rum for bedre liv!

Ud over dette har vi et særligt fokus på klimaudfordringerne og på de muligheder vi har for at dæmme op for dem via byplan- og landskabsarkitekturen. Temaer som biologisk mangfoldighed, vandøkonomi, oversvømmelsesproblematikker og LAR / LUR er en integreret del af vores arbejde. Vores filosofi er at styrke og videreudvikle de allerede eksisterende og naturlige økologiske funktioner og sammenhænge i landskabet. Det, som er godt for naturen, er også godt for os mennesker!

LINK Landskab har klassisk landskabsarkitektur og byudvikling som hovedområder og har en lang række vellykkede projekter inden for parker og byrum bag sig. Derudover har vi et særligt fokus på universiteter og skoler, store infrastrukturprojekter samt udvikling af vandområder blandt andet til rekreativt brug.

På baggrund af fagligt engagement og solide, teoretiske kundskaber arbejder vi med kreativ konceptudvikling, projektering og opfølgning af en bred vifte af projekter af forskellig størrelse og karakter. Vi skaber smukke og funktionelle omgivelser, som tager hensyn til landskabet og byen omkring sig, og som lever op til vores vision om bæredygtighed. – Og mulighederne er uendelige!

Vi er derudover en af de første tegnestuer, der kan tilbyde BIM-projektering inden for landskab. Vi har gode erfaringer med udarbejdelse af 3D-modeller, som følger vore projekter og senere overgår til opdragsgiveren og fungerer som vedligeholdelsesværktøj for ejendomsforvalterne.

First life, then spaces, then buildings – the other way around never works. - Jan Gehl
First life, then spaces, then buildings – the other way around never works. - Jan Gehl